ჭადრაკი

ჭადრაკი
Starts from:Mon, September 16, 2019
Campus Location

Class Description

-სწავლების მიზნები და ამოცანები:    

  •  ჭადრაკი მძლავრი ინსტრუმენტია ადამიანის გონებრივი განვითარებისათვის. ჭადრაკის თამაში აყალიბებს ისეთ უნარებს როგორიცაა კარგი მეხსიერება, ინტუიცია, კრეატიულობა. ჭადრაკი ბავშვს კომუნიკაციის, კონცენტრაციის, შეფასების, ანალიზის უნარს უნვითარებს. ჭადრაკის თამაში დისციპლინას ასწავლის პატარებს, კრიტიკულ და სტრატებიულ აზროვნებას აჩვევს. სასწავლო I დონის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს: ჭადრაკის თამაშის მთავარი პრინციპების ცოდნა, ჭადრაკის ისტორია.

 

14352537_1256129497752087_3277869681356209943_o 14424747_1256129504418753_7933170425344124066_o 15220152_1323470434351326_1690879614978302283_n

    No team found.
Translate »