სკოლამ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან მემორანდუმი გააფორმა

მემორამნდუმი მიზნად ისახავს ტრენინგებს “IT”მიმართულებით VI-დან მე-IX კლასის ჩათვლით (კვირაში 4 საათი). მომავალი სასწავლო წლიდან იგეგმება ზემოაღნიშნული პროგრამების უფრო ინტენსიური სწავლება, რაც , პირველ რიგში, მიზნად ისახავს ინტერესის აღძვრას პროგრამირების მიმართულებით და გარკვეული ტექნიკური ცოდნის შეძენას, აგრეთვე, სამომავლოდ ინტერესის შემთხვევაში, პროგრამირების მიმართულებით პროფესიული განათლების მიღებასაც განაპირობებს.

 

დანართი
Translate »