მათემატიკური ოლომპიადა ,,ევერესტი”

მათემატიკური ოლომპიადა ,,ევერესტი” ყოველწლიურად მართავს ,, მათემატიკურ ფესტივალს” , რაშიც ჩვენმა სკოლამაც მიიღო მონაწილეობა. აღსანიშნავია, რომ ღონისძიება მთელს მსოფლიოში აღიარებულ მათემატიკურ დღესასწაულს, π-ს დღეს (π=3.14)ემთხვევა. ფესტივალის მიზანია მათემატიკის პოპულარიზაცია ; სკოლების წარდგენა საზოგადოებისთვის ;სასკოლო ცხოვრების გახალისება და გამრავალფეროვნება; მოსწავლეებში სწავლის მოტივაციის ამაღლება; კრეატიული იდეების წახალისება.

დანართი
Translate »